Stal

Stal jest plastycznie i cieplnie obrabianym stopem żelaza z węglem, którego historia zaczęła się już niemalże 6000 lat temu, kiedy to zaczęto wyrabiać przedmioty z kutego żelaza. Pierwiastka goszczącego właśnie w stali. Pierwsze odkrycia naukowe z dziedziny hutnictwa żelaza przyczyniły się do wytwarzania stali stopowych, w tym także stali nierdzewnych. Około 1800 roku wyodrębniono pierwiastek stopowy niezbędny we wszystkich stalach, wykazujących odporność na korozję, a był to chrom. Zaś w roku 1910 wiedza na temat stali chromowych i chromowo-niklowych o odmiennych strukturach była już tak dużą, iż przystąpiono do produkcji przemysłowej. Produkcji, która najsilniej zaznaczyła się w Chinach i tak też jest po dziś dzień. Początkowo do wytwarzania stali nierdzewnych stosowano małe piece elektryczne, w tym indukcyjne i łukowe. Wadą tej formy produkcji była niemożność otrzymania stali o niskiej zawartości węgla. Problem udało się rozwiązać w momencie, gdy zaczęto świeżyć stal węglem, a także, gdy wprowadzono odgazowanie w próżni – warte przeczytania. Obecnie udało się opracować stale, które są niezwykle odporne na korozję. Spotykamy również te, w których znajdują się inne pierwiastki niż żelazo i węgiel. Stal swoje zastosowanie znajduje przede wszystkim w budownictwie.

Author: Eko Dach

Share This Post On