Izolacje wodochronne

Zawilgocenia, a co za tym grzyb, który pojawia się w domu, mogą mieć różne źródła. Przede wszystkim są to jednak podciekania wody gruntowej, która dostaje się przez nieszczelna, źle wykonane izolacje bądź takie, co do których wykonania zastosowano nieodpowiedniej jakości materiały i surowce. Dobrze wykonana izolacja wodochronna w każdym budynku powinna spełniać szereg wymogów. Przez cały okres eksploatacji budynku, izolacja takowa nie powinna powodować utraty stateczności, musi tworzyć szczelną i ciągłą powłokę, która będzie chroniła przed oddziaływaniem wody. Nadto musi być odporna na obciążenia mechaniczne, które towarzyszą każdej konstrukcji oraz oddziaływania agresywnych substancji. Jednocześnie wymogiem jest obojętność względem środowiska naturalnego. Izolacje wodochronne muszą być odporne na korozję biologiczną, nadto winny być stosunkowo łatwe w wykonaniu. W ofercie producentów znaleźć można izolacje wodochronne każdego rodzaju, wszystkich typów, które odpowiadają stawianym im wymaganiom i doskonale chronią każdy budynek.

Author: Eko Dach

Share This Post On