Izolacje wodochronne
Cze28

Izolacje wodochronne

Zawilgocenia, a co za tym grzyb, który pojawia się w domu, mogą mieć różne źródła. Przede wszystkim są to jednak podciekania wody gruntowej, która dostaje się przez nieszczelna, źle wykonane izolacje bądź takie, co do których wykonania zastosowano nieodpowiedniej jakości materiały i surowce. Dobrze wykonana izolacja wodochronna w każdym budynku powinna spełniać szereg wymogów. Przez cały okres eksploatacji budynku, izolacja takowa nie...

Read More